Nasze placówki

Oferta Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej AMIMED obejmuje następujące placówki:

Zakład opiekuńczo-leczniczy w Redczu Wielkim Wsi

Położony w Redczu Wielkim Wsi w województwie kujawsko-pomorskim, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wchodzi w skład grupy placówek medycznych należących do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej AMIMED. NZOZ AMIMED jest obecny na polskim rynku od 2003 roku, a od 2009 roku zajmuje się także prowadzeniem w pełni profesjonalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Jest to placówka służby zdrowia z wpisem do Rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jako Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL). Dom opiekuńczo-leczniczy jest przeznaczony obecnie dla 65 osób. Mieści się w małej miejscowości w Redczu Wielkim Wsi w województwie kujawsko-pomorskim, w odległości 25 km od Włocławka i 4 km od Lubrańca. Jest to bardzo zaciszne miejsce, oferujące spokój i odpoczynek z dala od gwaru tłocznych ulic dużych miast. Placówka została zbudowana w 2007 roku, spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa oraz jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nasz Zakład to nie tylko nowoczesne budynki i pomieszczenia. Ciepłą i domową atmosferę naszego Domu tworzą przede wszystkim ludzie, zarówno pacjenci, jak i personel. Dlatego pielęgnacją i leczeniem naszych pacjentów zajmuje się profesjonalna kadra – lekarze, rehabilitanci, fizjoterapeuci. Przez całą dobę nad zdrowiem pacjentów czuwają również pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz doświadczone opiekunki.

Przychodnia Podstawowej Opieki Medycznej mieszcząca się przy ul. Wiejskiej 31, 87-800 Włocławek

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych – tj. w gabinecie, poradni lub przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta, w tym w domu pomocy społeczne). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę lub higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Funkcjonowanie POZ, za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ, oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru można dokonać poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przychodni.

Przychodnia posiada w swojej ofercie:

 • lekarza rodzinnego w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
 • lekarza medycyny rodzinnej;
 • lekarza pediatrę;
 • pielęgniarkę rodzinną;
 • położną rodzinną;
 • punkty szczepień;
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • pozostałą opiekę ambulatoryjną.

Przychodnia mieści się przy ul. Wiejskiej 31 we Włocławku.

Godziny rejestracji:

 • Poradnia Lekarza Rodzinnego:
  poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-18.00; tel.(54) 234-92-85;
 • Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej:

piątek w godzinach 08:00-18:00;nr tel. (54) 233 11 03;

 • Poradnia (Gabinet) Położnej Środowiskowej – Rodzinnej:

poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-18:00; nr tel. (54) 233 11 03.

Poradnia chirurgiczna dla dorosłych

Poradnia mieści się przy ul. Wiejskiej 31 we Włocławku.

Godziny przyjęć i telefon

Do poradni przyjmowani są pacjenci:

 • na wizyty kontrolne po leczeniu szpitalnym,
 • celem specjalistycznych konsultacji chirurgicznych od lekarzy POZ,
 • celem wykonania drobnych zabiegów chirurgicznych niewymagających pobytu w szpitalu.

Prosimy, aby pamiętać o zabraniu ze sobą:

 • skierowania od lekarza,
 • dokumentu z numerem PESEL i zdjęciem,
 • dokumentacji przebytych chorób (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych),
 • zdjęcia i opisy badań RTG, USG, TK i wyników badań laboratoryjnych.

Poradnia chirurgiczna dla dzieci

Poradnia mieści się przy ul. Wiejskiej 31 we Włocławku.

Godziny przyjęć, telefon.

Placówka udziela porad, konsultacji i kwalifikuje do jednodniowych zabiegów operacyjnych dzieci od 0 do 18 roku życia. W celu przyjęcia w poradni wymagane jest skierowanie. Przyjęcia następują po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty. Wymagane dokumenty: książeczka zdrowia dziecka oraz dowód osobisty opiekuna dziecka.

Redecz

Redecz Wielki Wieś 15
87-890 Lubraniec

Telefon

kom: +48 573 230 505
kom: +48 885 204 902
tel: +48 54 286 21 95

Rojewo

Jaszczółtowo 24
88-111 Rojewo

Telefon

kom: +48 505 840 356
kom: +48 573 230 505

Telefon

kom: +48 505 840 356
kom: +48 573 230 505

E-mail

biuro@domzlotajesien.pl

Konto

Nr Konta: mBank
89 1140 2004 0000 3002 8264 0562