Dom w Rojewie

Nowy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Jaszczółtowie koło Rojewa to owoc 9 lat doświadczeń pracy w opiece długoterminowej. Ośrodek, w którym świadczenie usług wprowadziliśmy na jeszcze wyższy poziom, poprzez zastosowanie innowacji na skalę europejską. Innowacja polega na świadczeniu prekursorskiej usługi długoterminowej opieki medycznej, gdzie stan zdrowia pacjenta jest trwale monitorowany poprzez stały odczyt parametrów życiowych oraz analizę zachowań w oparciu o nadzór przemieszczania się pacjenta po Zakładzie za pomocą beaconów (nadajniki sygnału radiowego). Na podstawie informacji dostarczanych przez beacony, personel Zakładu jest w stanie natychmiast zareagować na pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta. Innowacja pozwola również na przesyłanie rodzinie pacjenta jak największej, bieżącej wiedzy o tym co dzieje się z ich członkiem rodziny. Należy zaznaczyć, że usługa pozwola także na prowadzenie specjalistycznych badań nad zachowaniem osób chorych na demencje starcze, w tym chorobę
alzheimera.

mapa rojewo page 0010 1024x633

Wymienione zalety są możliwe dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu. Warto zaznaczyć, że stworzenie innowacji było poprzedzone pracami badawczo rozwojowymi. Prace były prowadzone pod kątem możliwości wykorzystania technologii celem lepszego monitorowania zachowań i aktywizacji osób chorych w ZOL wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania informatyczno – cyfrowe. Przesłankami skłaniającymi do realizacji prac B+R przez firmę były wnioski o potrzebie implementacji mobilnego systemu informatycznego po analizie COG-u (Całościowej Oceny Geriatrycznej) oraz po analizach potrzeb pacjenta, personelu oraz rodzin.
Nasz nowoczesny ośrodek długoterminowej opieki medycznej, jako jedyny w kraju jest w stanie świadczyć usługę opiekuńczo – leczniczą w tak profesjonalny, specjalistyczny, a przede wszystkim innowacyjny sposób, a także pozwala rodzinom pacjentów stale monitorować dane o stanie ich zdrowia.

Zadaniem nowo powstałego Zakładu jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Placówki AMIMED:

logo redecz mmm3

pobyt już od 4500 zł

logo rojewo mmm3

pobyt już od 5700 zł

Redecz

Redecz Wielki Wieś 15
87-890 Lubraniec

Telefon

kom: +48 573 230 505
kom: +48 885 204 902
tel: +48 54 286 21 95

Rojewo

Jaszczółtowo 24
88-111 Rojewo

Telefon

kom: +48 505 840 356
kom: +48 573 230 505

Telefon

kom: +48 505 840 356
kom: +48 573 230 505

E-mail

biuro@domzlotajesien.pl

Konto

Nr Konta: mBank
89 1140 2004 0000 3002 8264 0562