Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest jedną z form rehabilitacji – jest swoistą klamrą spinającą rehabilitację leczniczą i społeczną, uzupełnia także fizjoterapię i rehabilitację psychologiczną.

Terapia zajęciowa i zastosowanie jej metod prowadzą do aktywizacji oraz nadają życiu sens – umożliwiają zaistnienie społeczne. Jest to bardzo ważne w procesie rehabilitacji, bowiem należy pamiętać o tym, że niepełnosprawni nie stanowią odrębnej grupy społecznej – są wśród nas. Wszelkie działania, w tym integracyjne, czy kulturotwórcze mogą zmieniać nie tylko mentalność społeczną, ale także obraz własnego „ja” osoby niepełnosprawnej.

Terapeutyka ukierunkowana jest na człowieka – to on jest podmiotem działania całościowego, obejmującego wszystkie sfery życia.

W Domu Opiekuńczo-Leczniczym funkcjonuje zespół fizjoterapeutyczny oferujący podopiecznym ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane,  ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, czynne, izometryczne, korekcyjne, nauka chodu, McKenzie, PNForaz terapia manualna.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  oferuje swoim podopiecznym terapię zajęciową, która ma na celu aktywizację naszych podopiecznych oraz budowanie ich poczucia samoakceptacji. Zajęcia terapii zajęciowej mają na celu wyeliminowanie poczucia izolacji i osamotnienia. Terapia zajęciowa jest dobrowolna i realizowana poprzez następujące czynności:

  • Zajęcia plastyczne, np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu;
  • Codzienne spacery i zabawy ruchowe;
  • Angażowanie Pacjentów w czynności związane z codziennym życiem prowadzące do pobudzania zaradności i utrzymywania samodzielności;
  • Naukę współżycia w grupie i środowisku;
  • Organizowanie koncertów i wydarzeń kulturalnych;
  • Uczestnictwo w Mszy Świętej.

Redecz

Redecz Wielki Wieś 15
87-890 Lubraniec

Telefon

kom: +48 573 230 505
kom: +48 885 204 902
tel: +48 54 286 21 95

Rojewo

Jaszczółtowo 24
88-111 Rojewo

Telefon

kom: +48 505 840 356
kom: +48 573 230 505

Telefon

kom: +48 505 840 356
kom: +48 573 230 505

E-mail

biuro@domzlotajesien.pl

Konto

Nr Konta: mBank
89 1140 2004 0000 3002 8264 0562